GO BACK TO - E - (Click here) für Firmenübersicht

ESCHBOUR

Firm No. 14282000

Emp.p.Eschbour

ESCHBOUR ET CIE SARL
Rue De Hollerich 107 - 1741 Luxembourg -


     
  Number of Firm.: 14282000

_____Bottle Nr. : 0122440

Inhalt: COGNAC

Menge: 0,045l

ALK: _40% vol

Bemerkungen: Fine Cognac

Bemerkungen: PAPILLON

YEAR / Produktion:

GRÖßE:

[PRICE] (X) __Kategorie: _

     
 

Number of Firm.: 14282000

_____Bottle Nr. :  0164440

_NAME : GRAINS

Menge:

_ ALK:

INFO.:

INFO.:

YEAR / Buying :  ______GRÖßE [SIZE] :

[PRICE]  __(S1-77-0) - (S2-?) - (S3-?)

     
  Number of Firm.: 14282000

_____Bottle Nr. : 0182040

_Inhalt: FRAMBOISE

Menge: [40ml]

__ALK: 50°

INFO.:

INFO.:

YEAR / Buying : ______GRÖßE [SIZE] :

[PRICE] (V/05) __Kategorie:

 

     
 

Number of Firm.: 14272000

_____Bottle Nr. :  0201830

_NAME : KIRSCH

Menge:

_ ALK:

INFO.:

INFO.:

YEAR / Buying :  ______GRÖßE [SIZE] :

[PRICE]  __(S1-77-0) - (S2-?) - (S3-?)

 

     
  Number of Firm.: 14282000

_____Bottle Nr. : 0202740

Inhalt: KRANEWIT

Menge: [45ml]

ALK: _40°

Bemerkungen: eng gud ugemachten

Bemerkungen:

YEAR / Produktion:

GRÖßE:

[PRICE] (X) __Kategorie:

     
 

Number of Firm.: 14282000

_____Bottle Nr. :  0221840

_NAME : MIRABELLES

Menge:

_ ALK:

INFO.:

INFO.:

YEAR / Buying :  ______GRÖßE [SIZE] :

[PRICE]  __(S1-77-0) - (S2-?) - (S3-?)

     
  Number of Firm.: 14282000

_____Bottle Nr. : 0252440

Inhalt: Poires

Menge: 0,04l

ALK: _40% vol.

Bemerkungen: Eau de vie de

Bemerkungen:

Anmerkungen:

YEAR / Produktion:

GRÖßE:

[PRICE] (X) __Kategorie:

     
 

Number of Firm.: 14282000

_____Bottle Nr. : 0252450

_Inhalt: Poires

Menge: 45ml

__ALK: 45% vol

INFO.:

INFO.:

YEAR / Buying : ______GRÖßE [SIZE] :

[PRICE]  __Kategorie: (77-0)

     
  Number of Firm.: 14282000

_____Bottle Nr. : 0253040

_Inhalt: POMMES

Menge: [40ml]

__ALK: 45°

INFO.: eua de vie de

INFO.:

INFO.:

YEAR / Buying : ______GRÖßE [SIZE] :

[PRICE] (V/05) __Kategorie:

     
 

Number of Firm.: 14282000

_____Bottle Nr. :  0253050

_NAME : POMMES

Menge:

_ ALK:

INFO.:

INFO.:

YEAR / Buying :  ______GRÖßE [SIZE] :

[PRICE]  __(S1-77-0) - (S2-?) - (S3-?)

     
 

Number of Firm.: 14282000

_____Bottle Nr. :  0265030

_NAME : Quetsch

Menge:

_ ALK:

INFO.:

INFO.:

YEAR / Buying :  ______GRÖßE [SIZE] :

[PRICE]  __(S1-77-0) - (S2-?) - (S3-?)

     
 

Number of Firm.: 14282000

_____Bottle Nr. :  0265040

_NAME : QUETSCH

Menge:

_ ALK:

INFO.:

INFO.:

YEAR / Buying :  ______GRÖßE [SIZE] :

[PRICE]  __(S1-77-0) - (S2-?) - (S3-?)

     
  Number of Firm.: 14282000

_____Bottle Nr. : 0271740

Inhalt: Rhum Martinique

Menge: 0,045l

ALK: _40% vol

Bemerkungen:

Bemerkungen:

YEAR / Produktion:

GRÖßE:

[PRICE] (X) __Kategorie: _

     
  Number of Firm.: 14282000

_____Bottle Nr. : 0321040

Inhalt: Waakelter

Menge: 0,045l

ALK: _40°

Bemerkungen:

Bemerkungen:

YEAR / Produktion:

GRÖßE:

[PRICE] (X) __Kategorie: _

     
  Number of Firm.: 14282000

_____Bottle Nr. : 0321050

Inhalt: Waakelter

Menge: 0,045l

ALK: _40% vol.

Bemerkungen: Eau de vie

Bemerkungen: Genievre

YEAR / Produktion:

GRÖßE:

[PRICE] (X) __Kategorie:

     
  Number of Firm.: 14282000

_____Bottle Nr. : 0321440

Inhalt: Weinheffen

Menge: 0,045l

ALK: _50°

Bemerkungen: Eau De Vie

Bemerkungen:

Anmerkungen:

YEAR / Produktion:

GRÖßE:

[PRICE] (X) __Kategorie:

     
 

Number of Firm.: 14282000

_____Bottle Nr. :  0342640

_NAME : 0

Menge:

_ ALK:

INFO.:

INFO.:

YEAR / Buying :  ______GRÖßE [SIZE] :

[PRICE]  __(S1-77-0) - (S2-?) - (S3-?)